Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                      Mt 10
„Idźcie i głoście: «Bliskie jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”.

Rozważanie:
Obecność Boga odczuwać możesz wtedy, gdy się modlisz, gdy spotykasz się z ludzką dobrocią, gdy sam starasz się być dobry.
Obecność Boga odczuwać możesz, gdy się spotykasz z ludźmi, którzy żyją bez Niego, gdy dotyka cię nienawiść, złość ludzka.
Obecność Boga odczuwać możesz, gdy brak Go w twoim życiu, gdy Go odsuwasz swoimi złymi czynami. I ta świadomość jest najbardziej przejmująca.

Psalm:                                                                         Ps 80
Ty, który zasiadasz nad cherubinami,
zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.