Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                              Mt 10
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom”.

Rozważanie:
Każdy z nas ma coś z proroka: każdemu objawia się Bóg w niepowtarzalny sposób – każdemu jest dane widzieć Boga, świat, ludzi, siebie w jakiejś prawdzie. Każdy z nas musi mieć coś z proroka: każdy musi to, co zobaczył, przekazać ludziom, podzielić się z nimi tym, czym został obdarzony.
Gdy to zaprzepaścisz, staniesz się urzędnikiem podbijającym pieczątkę pod cudzymi projektami.

Psalm:                                                                              Ps 37
Odstąp od złego, czyń dobrze,
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość
i nie opuszcza swych świętych.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala,
wyzwala od występnych i zachowuje,
On bowiem jest ich ucieczką.