Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                                 Mt 13
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je”.

Rozważanie:
A może kościoły są zbyt piękne, tabernakula zbyt wspaniałe, liturgia zbyt celebrowana, mowa kościelna zbyt barokowa, hierarchia zbyt pompatyczna. I zapomnieliśmy, że to my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że to my – ludem wybranym, narodem świętym, królewskim kapłaństwem, że w nas mieszka Bóg.

Psalm:                                                                                   Ps 78
Spożywał człowiek chleb aniołów,
zesłał im jadła do syta.
Wzbudził na niebie wiatr od strony wschodu,
mocą swą przywiódł wiatr południowy.
I zesłał na nich mięso, jak chmurę pyłu,
ptaki skrzydlate, jak morski piasek.
Sprawił, że pospadały na ich obóz,
dokoła ich namiotów.