Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                                Mt 13
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Rozważanie:
W naszych świątyniach nie ma ołtarza, na którym płonie ogień. Nie składamy ofiar całopalnych. Bo my wiemy, że Bóg „miłosierdzia chce, a nie ofiary”. Wiemy, że choćbyśmy Mu oddali całą majętność naszą, to nic nam nie pomoże. Bóg chce nas samych.
Ale jeżeli tak, jeżeli nie chcesz o tym zapomnieć, składaj Mu drobne ofiary. Nie tylko posty piątkowe, ofiary pieniężne niedzielne, świece przed ołtarzem, kwiaty, ale twoje drobne niewygody, które dzień niesie, twoje drobne poświęcenia, po które potrzebujący wyciągają ręce.

Psalm:                                                                                       Dn 3
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie
i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.