Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                               Mt 13
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.

Rozważanie:
Nie możesz wciąż chodzić w fartuchu, chałacie, kombinezonie, dresie. Nie możesz być człowiekiem, dla którego jedynym tematem zainteresowań, rozmów, działań jest praca – chociażbyś nawet był jak najbardziej w nią zaangażowany. Musisz mieć czas nie na pracę. I nie na odpoczynek. Na świętowanie.
Bądź gościem. Przychodź, gdy cię zaproszą na swoje święto. Zachowaj się wtedy nie jak w pracy. Nie spiesz się. Jedz nie po to, żeby się nasycić. Pij nie po to, żeby zaspokoić pragnienie. Ale aby świętować.
Bądź gospodarzem. Odbarykaduj swój dom. Zapraszaj na swoje święta. Niech twoje mieszkanie: ta maszyna do jedzenia, spania, pracowania – zamieni się w salę gościnną. Przygotuj stół odświętny. Rozmawiaj nie po to, żeby załatwiać. Ale po to, żeby powrócić do ogólnoludzkich problemów, które tak jak ciebie, tak i innych nurtują. Świętuj. Bądź człowiekiem.

Psalm:                                                                                Pwt 32
Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła,
zapomniałeś o Bogu, który cię stworzył.
Zobaczył to Pan i wzgardził,
oburzony na własnych synów i córki.
„Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem,
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem,
rozjątrzę ich głupim narodem”.