Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                             Mt 15
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją”.

Rozważanie:
Za dużo ludzi, za dużo obowiązków, za dużo trosk.
Za dużo schodów, za dużo lat.
Za mało czasu, za mało pieniędzy, za mało cierpliwości.
Za mało miłości.

Psalm:                                                                                Ps 106
Grzeszyliśmy razem z naszymi ojcami,
popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie
nie pojęli Twych cudów.
Szybko zapomnieli o Jego czynach
nie czekali na Jego radę.
Pożądaniem pałając na pustyni
wystawili tam Boga na próbę.