Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                                  Mt 16
„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”.
„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Rozważanie:
Wierzysz jeszcze w miłość? Czy wierzysz, że może być człowiek na świecie, który potrafi zrobić coś dla ciebie a nie dla swojego interesu?
Czy ty wierzysz w miłość: w to, że ty sam możesz żyć bezinteresownie – żyć dla kogoś, a nie dla siebie?
I pytam o to tym bardziej, im więcej masz lat, im bardziej się sparzyłeś na ludziach i na samym sobie. Im bardziej przejrzałeś wszystkie okrągłe słowa, słodkie uśmiechy, serdeczności, podarunki i świadczone usługi – które okazują się pozorami mającymi na końcu zawsze interes.
A nie możesz nie wierzyć. A przecież takie życie bezinteresowne jest warunkiem twojego człowieczeństwa – twojego zbawienia.

Psalm:                                                                                       Ps 77
Wspominam dzieła Pana,
oto wspominam Twoje dawne cuda.
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach
i czyny Twoje rozważam.
Boże, Twoja droga jest święta:
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
Ty jesteś Bogiem działającym cuda,
ludom objawiłeś swą potęgę.