Biblioteka


WTOREKWTOREK

Ewangelia:                                                                             Mt 18
Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
„Zaprawdę, powiadam wam: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”.

Rozważanie:
Jeżeli chcesz wszystkim mówić po imieniu, to zawsze będziesz samotny. Jeżeli chcesz być przyjacielem całego świata, to nie będziesz miał wcale przyjaciela. Jeżeli chcesz być we wszystkich zakochany, to nie potrafisz naprawdę kochać.

Psalm:                                                                                  Pwt 32
Chcę głosić imię Pana:
uznajcie wielkość Boga naszego…
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym,
On sprawiedliwy i prawy…
Na dawne dni sobie wspomnij…
Rozważaj lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj ojca, by ci oznajmił,
i twoich starców, niech ci powiedzą.