Biblioteka
PIĄTEK

 Ewangelia                                           Mt 19

On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało”.

Rozważanie:

Dawać, pożyczać, odprowadzać, spotykać, odwiedzać, pomagać, opiekować się, służyć – poświęcać swoje pieniądze, swój czas, siebie samego; nie dlatego, że ci oddadzą, zwrócą, odwiedzą, spotkają, pomogą, zaopiekują się, usłużą, podziękują, wynagrodzą, przydadzą – poświęcą tobie swoje pieniądze, swój czas, siebie samych; ale dlatego, że tak trzeba, powinno się, nie wolno inaczej – dla samej powinności, uczciwości, sprawiedliwości, prawdy, piękna, dobra. To jest prawdziwa miłość.

Psalm:                                              Ps 136

Chwalcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami.
Chwalcie Pana nad panami.
Pamiętał o nas w poniżeniu
i uwolnił nas od wrogów.