Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                           Mt 20
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

Rozważanie:
Bądź z nami w godzinie naszego konania.
Bądź z nami w godzinie naszego cierpienia: gdy nas skrzywdzą ci, których uważaliśmy za przyjaciół.
Bądź z nami w godzinie naszego nieszczęścia: gdy my kogoś krzywdzimy – abyśmy potrafili uznać swoją winę i starali się naprawić wyrządzone zło.
Bądź z nami teraz i w godzinie śmierci naszej.

Psalm:                                                                             Ps 23
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.