Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                            Mt 22
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”.

Rozważanie:
Nie potrafisz żyć w kuli własnej samotności. Potrzebujesz sprawdzenia swojego postępowania przez ludzi, którzy cię otaczają: akceptacji albo przygany, uścisku ręki, pozdrowienia, dobrego słowa, uznania, podziwu albo nie – byle tylko nie obojętności.
Popatrz, obok ciebie woła człowiek na skraju rozpaczy: „Ja jestem! Ja jestem!” I rozglądając się bezradnie, czeka na odpowiedź, ale dochodzi do niego tylko echo własnego krzyku. Zauważ go.

Psalm:                                                                                Ps 51
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.