Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                              Mt 25
„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”.

Rozważanie:
Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne uzdolnienia, odmienne poglądy, opinie, zwyczaje, formy bycia. Każdy stanowi odmienny świat. Stąd musi dojść do zderzeń w szczegółach, jak i w rozwiązaniach generalnych. I to jest normalne. Nienormalne rozpoczyna się od chwili, gdy w tobie zapanuje chęć wyłączności, zdominowania swoich opozycjonistów, zniszczenia tych, którzy są inni: zaprowadzenia twojego porządku świata.
Łatwiej być wyrozumiałym dla słabości, ułomności, nieporadności, przywary. Ale uznać talent, tolerować, nie przeszkadzać a nawet popierać, współpracować, pomagać w rozwoju, podziwiać – to już nie sprawiedliwość, tylko heroizm.

Psalm:                                                                       Ps 97
Pan tych miłuje,
którzy zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z rąk grzeszników.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
i sławcie Jego święte imię.