Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                          Łk 11
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie:
«Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.

Rozważanie:
To jest najświętsza modlitwa, jaką człowiek potrafił sformułować. To jest największa ofiara, jaką człowiek potrafił ponieść dla drugiego człowieka. To jest najpiękniejsze dziękczynienie, jakie kiedykolwiek człowiek potrafił wyśpiewać Bogu.
Msza święta może stać się twoją modlitwą, ofiarą, dziękczynieniem.

Psalm:                                                                         Ps 86
Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi,
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.