Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                                Łk 11
Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

Rozważanie:
Nie przejmuj się byle czym, nie angażuj się w byle głupstwa. Nie szarp się o byle co. Nie złość się z byle jakiego powodu. Bo cię po prostu zabraknie. Zabraknie cię tam, gdzie powinieneś być. Zabraknie cię w twoich istotnych sprawach.
Nie jesteś nieograniczony, nie jesteś nieskończony. Gdy się zaangażujesz tu, nie będziesz tam. To nie tylko chodzi o twój czas, ale o twoją energię, o twoją obecność. Dlatego uświadom sobie, co chcesz zrobić, i tam skoncentruj się. Bo inaczej zejdziesz z tego świata z opinią awanturnika, pieczeniarza czy też facecjonisty, bawidamka, kawalarza. I gdy ci to ktoś na końcu życia powie, może dopiero wtedy przerazisz się, bo przecież ty kim innym chciałeś być.

Psalm:                                                                                      Ps 9
Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.
Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników,
na wieki wymazałeś ich imię.
Poganie wpadli do dołu, który sami kopali,
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.