Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                       Łk 11
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”.

Rozważanie:
Rozpręż się. Bądź sobą. Uchwyć rytm twojej osobowości. Żebyś się mógł cieszyć życiem. Bo to jest największy dar, jaki otrzymałeś od Boga – życie. Bo ty jesteś największym darem: twoja niepowtarzalna osobowość. I zostań takim, jakim cię Bóg stworzył. Oswój instytucje, ludzi, rzeczy, które na ciebie zewsząd napierają, i nie daj się im przystrzyc. I nie daj się im zgwałcić. Bądź sobą. Tylko wtedy możesz dać odpowiedź Bogu na ten największy dar – szczęściem swoim.

Psalm:                                                                              Ps 98
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.