Biblioteka


WTOREKWTOREK

Ewangelia:                                                                           Łk 11
Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”.

Rozważanie:
Pojawiać się, zaznaczać swoją obecność, okazywać zainteresowanie, zachwyt, na tyle, by to do niczego nie zobowiązywało, obiecywać, przyrzekać, zgłaszać swój udział, ale w takiej formie, aby się można było łatwo wycofać.
Olśniewać półsłówkami, wzbudzać zainteresowanie, intrygować, niepokoić, czarować, zdobywać sympatię – miłość: niech przywiązują się, niech będą wierni, niech się troszczą, niech tęsknią, niech kochają, oby ich krąg był jak największy, w zamian za to podawać końce swoich palców, a nawet i z tymi jak najszybciej uciekać. Nie dawać siebie niczemu i nikomu. Nie tracić z siebie nic.
Zachować całego siebie dla siebie?

Psalm:                                                                               Ps 19
Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata.