Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                           Łk 11
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Piśmie: „Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”.

Rozważanie:
Uważaj na siebie zwłaszcza wtedy, gdy chcesz uzyskać coś od ludzi: poparcie, interwencję – załatwienie jakiejś sprawy dla siebie albo dla swoich bliskich. Żeby nie za wszelką cenę – nie za cenę twojej godności osobistej: sztuczne nawiązywanie znajomości, nieprawdziwe przyjaźnie, prezenty, listy, karteczki z wyrazami pamięci, serdeczności, przyjęcia, przytakiwanie, pochwały, zachwyty, odprowadzanie, przyprowadzanie.
Odgrażasz się, że jak tylko uzyskasz to, o co ci chodzi… Mylisz się. Już się nie odegniesz. Będziesz zawsze żebrakiem.

Psalm:                                                                                Ps 62
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.