Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                                 Łk 11
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.

Rozważanie:
Po co pracujesz? Nie uciekaj od tego pytania, nie prześlizguj się obok niego. Praca wypełnia twoje życie: poświęcasz jej lwią część swojego czasu, oddajesz jej najlepsze godziny swojego dnia.
Po co pracujesz? Pytaj o intencję. Ona cię kształtuje. Taki jesteś, jaka jest odpowiedź na to pytanie.

Psalm:                                                                                 Ps 130
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy poranka.