Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Ewangelia:                                                                              Łk 12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych”.

Rozważanie:
Nie przeliczaj wciąż i wszystkiego – ile mi dadzą, czy mi się opłaca, co mi z tego. Tak nie można żyć. Bo wtedy nie potrafisz nic i nikogo kochać, niczym się naprawdę cieszyć, niczego naprawdę żałować, niczym się naprawdę smucić – nie potrafisz być szczęśliwy.
I umierając będziesz miał prawdopodobnie dużo pieniędzy, i może dopiero wtedy odkryjesz bezsens takiego życia.

Psalm:                                                                                      Ps 8
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi.
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?