Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                              Łk 12
Pan powiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem”.

Rozważanie:
Jaki jest twój dzień powszedni? Czy naprawdę tak sobie wymarzyłeś swoje życie? Czy jest ono takie, jak tego najbardziej chciałeś? Jak traktujesz pracę? Co w niej znajdujesz? Czy tylko walkę o stabilizację, o stanowisko, o pieniądze, utarczki z zagrażającymi ci rywalami? Czy znajdujesz w niej choć trochę miłości? Nie, nie pytam o drobne uprzejmości, o chwile szczerości, wielkoduszne gesty ze swojego czasu czy cierpliwości, ale o traktowanie twojej pracy w najgłębszym jej sensie. Czy ona ma swoje źródła w miłości, czy tylko w ambicji i walce?

Psalm:                                                                               Iz 12
Oto Bóg jest moim zbawieniem.
Będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana.
Wzywajcie Jego imienia.