Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                           Łk 17
Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”.

Rozważanie:
Przyjdzie chwila, gdy zobaczysz swoją smugę cienia. Odtąd będzie ci ona stale towarzyszyć: staniesz się tym, który wie. I gdy pojawi się jakaś choroba, będziesz pytał: „Czy to już?” I gdy pojawi się jakaś dolegliwość, będziesz pytał: „Czy to to?” Ale nawet wtedy, kiedy sobie odpowiesz: „Jeszcze nie”, to w tym uśmiechu nie będzie pełnego zwycięstwa, bo wiesz, że ulegniesz.
Jesteśmy tymi, którzy wiedzą. Coraz bliżej nam do tych, którzy do niedawna byli wśród nas! Coraz większą czujemy z nimi łączność, coraz większą jedność.

Psalm:                                                                                    Ps 82
„Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z rąk występnych”.
Ja rzekłem: „Jesteście bogami,
jesteście wszyscy synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
poupadacie wszyscy jak książęta”.