Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                              Łk 17
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.

Rozważanie:
Tak jakoś życie zleciało. I zanim się spostrzegłeś, już przestałeś być dzieckiem. I zanim się spostrzegłeś, przestałeś być chłopcem, dziewczyną, a jesteś człowiekiem dojrzałym. I zanim się spostrzegłeś, już przestałeś być człowiekiem dojrzałym. Tak jakoś ci życie zleciało. Coraz wyraźniej dźwięczy ci pytanie: „To miałoby być już wszystko?” Ale sobie wciąż obiecujesz, że gdy tylko przebrniesz przez najpilniejsze sprawy, wtedy zaczniesz cieszyć się życiem: pójdziesz do teatru, na koncert, wyjedziesz na wakacje, uładzisz swoje sprawy z Bogiem.
A przecież ma być inaczej. Masz się cieszyć twoim codziennym życiem. Masz być z Bogiem każdym swoim czynem.

Psalm:                                                                                 Ps 119
Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia,
umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków,
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.