Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                             Łk 19
„Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał”.

Rozważanie:
To nie jest czas umierania: w wiośnie, gdyś cały w zieleni.
To nie jest czas umierania, gdy jesteś w pełni sił twórczych – w lecie twojego życia.
To nie jest czas umierania, gdy wreszcie możesz cieszyć się owocami swojej pracy.
Czy jest czas umierania?

Psalm:                                                                                Ps 17
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.
Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.