Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                            Łk 21
Jezus rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

Rozważanie:
Przeniesiemy na drugi świat tylko nasz krzyż: codzienne wyrywanie się z egoizmu – z naszej obojętności, lenistwa, strachu.
Na drugi świat przenieść nas może tylko nasz krzyż.

Psalm:                                                                                     Dn 3
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie
i na cherubach zasiadasz.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.