Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA

Ewangelia:                                                                              Łk 21
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Rozważanie:
Nad twoim grobem stanie krzyż. Czy to będzie najtrafniejszy kształt twojego życia? Czy tylko przypadek albo nieporozumienie?
Jeszcze jest twój czas. Jeszcze żyjesz. Jeszcze cię pytają, odpowiadasz, jeszcze podejmujesz decyzje, jeszcze stajesz wobec twoich obowiązków zawodowych, jeszcze spotykasz się z twoimi wrogami. Czy krzyż jest najtrafniejszym kształtem twego życia?

Psalm:                                                                                       Dn 3
Niech lud Boży błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy,
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych,
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba,
chwalebny i wywyższony na wieki.

Od niedzieli 3 grudnia 2023 r. rozpoczyna się Adwent roku liturgicznego B.
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (Biblioteka)