Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (1 XII)PONIEDZIAŁEK     
              

Izajasz:                                                                                             Iz 2
Wszystkie narody do Niego popłyną,  mnogie  ludy  pójdą  i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”.

Ewangelia:                                                                                       Mt 6
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. 

Rozważanie: 
Ile było smutku w twoim życiu  w  tym  roku,  który  mija? Zniechęcenia, niepewności, rozpaczy? Ile strachu? Że choroba, że ciężka choroba, że śmierć – że może już. Ile paniki, tak wielkiej, że aż włosy jeżyły się na głowie. Że z czego żyć jutro, za rok, za dziesięć lat. Przerażenia, że trzeba będzie opuścić mieszkanie i szukać innego. Ile było smutku, który nosiłeś jak garb na grzbiecie. 
I wtedy nie byłeś Jego uczniem,  nie  byłeś  Jego  bratem, Jego siostrą.

Poezja:
zapaliłeś mi serce jak węgiel
a więc jestem i czekam co dalej –
czy przyjedziesz ognistym zaprzęgiem
jeszcze rozum jak siano podpalić 
                                                 
J. Okoń, * **