Biblioteka


WTOREK                          
WTOREK   

                    
Izajasz:                                                                                              Iz 11
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana.

Ewangelia:                                                                                         Łk 10
Szczęśliwe oczy,  które  widzą  to,  co  wy  widzicie.  Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Rozważanie: 
Ile było ufności w tym roku, który minął? Ile nadziei mimo wszystko, za wszelką cenę, gdy wyrastały przed tobą trudności, problemy, kłopoty. Przyjmowałeś je – tak jak On tego uczył cię – jako dar Boży, jako zadanie, jako dar miłości, a nie jako nieszczęście, tragedię, karę, zemstę? Rozumiałeś, że On nie chce cię zniszczyć, ale sprawić, żebyś stawał się coraz bardziej człowiekiem? 
Przecież powiedział: „Czyż dwóch wróbli nie  sprzedają  za grosz na rynku, a żaden z nich nie spadnie bez woli Ojca, który jest w niebiesiech”.

Poezja:
Swoim wiatrem po wargach mnie muśnij
i z niemego lamenty wykrzesaj
nie odkładaj szaleństwa na później
na ciemności w płaczących bezkresach 
                                                                            J. Okoń, * * *