Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK  

Izajasz:                                                                                          Iz 29
W ów dzień głusi usłyszą słowa Księgi, a oczy  niewidomych wolne od mroku i od ciemności będą widzieć.

Ewangelia:                                                                                      Mt 9
Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi,  którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”.

Rozważanie: 
Życie nasze składa się z czekań. I  w  tym  nurcie  czekań jest czekanie na Boga. Czekanie, że się objawi, przemówi, pouczy, zachęci, doda sił. Czekanie na Boga, który przychodzi do nas również w swoim Synu. Że przyjdzie przez złote Boże Narodzenie. Przez fioletowy Wielki Post. Przez wiosenną Wielkanoc. Przez ogniste Zesłanie Ducha Świętego. Przez srebrzysty Adwent.
On, który jest wciąż obecny przez Ewangelię.

Poezja:
nie zatrzymuj mnie tutaj bo po co
wszystkie miejsca już dawno sprzedane
nie chcę stać pod progami wśród nocy
i spod progów odchodzić co rano 
                                                                       J. Okoń, * * *