Biblioteka


WTOREKWTOREK  

Izajasz:                                                                                             Iz 40 
Pocieszcie, pocieszcie mój lud! Mówi wasz Bóg. Wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana.  

Ewangelia:                                                                                         Mt 18 
„Nie jest wolą Ojca waszego, który  jest  w  niebie,  żeby zginęło jedno z tych małych”.

Rozważanie: 
Nie daj się rozdrapać, rozszarpać. Zwłaszcza przez  ludzi, którzy mówią, że potrzebują cię już, natychmiast, wciąż, bez końca. Bo znikniesz bez reszty, przeklinając ich i siebie, swoją głupotę i swoją słabość.

Poezja:
Od niepewności każdej nocy,
Od rozpaczliwej rąk niemocy,
Od lęku przed tym, co nastanie,
     Uchroń nas, Panie. 

Od bomb, granatów i pożogi,
I gorszej jeszcze w sercu trwogi,
Od trwogi strasznej jak konanie
     Uchroń nas, Panie.  
                          
  J. Romocki, Modlitwa Bonawentury