Biblioteka


ŚRODAŚRODA 

                 
Izajasz:                                                                                           Iz 40 
Podnieście  oczy  w  górę  i  patrzcie:  Kto  stworzył  te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu.

Ewangelia:                                                                                      Mt 11
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i  obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”.

Rozważanie: 
Jeżeli mąż będzie uważał, że ma rację i w imię  tej  racji będzie niszczył żonę, 
jeżeli żona będzie uważała, że ma rację i  w  imię  swojej racji będzie niszczyła męża, 
jeżeli rodzice będą uważali, że mają rację i  w  imię  tej racji będą niszczyli dzieci, 
jeżeli dzieci będą uważały, że mają rację i  będą  w  imię tej racji niszczyły rodziców, 
jeżeli jakikolwiek człowiek w  imię  swojej  racji  będzie niszczył drugiego człowieka 
– to niech wie, że nie ma racji. 
Bo prawda, gdy nie jest miłością, jest nieprawdą.

Poezja:
Od rezygnacji w dobie klęski,
Lecz i od pychy w dzień zwycięski,
Od krzywd – lecz i od zemsty za nie
     Uchroń nas, Panie. 
                            
J. Romocki, Modlitwa Bonawentury