Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Izajasz:                                                                                         Iz 48 
 Jam  jest  Pan,  twój  Bóg,  pouczający  cię  w  tym,   co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. 

Ewangelia:                                                                                    Mt 11
„Z kim mam porównać to  pokolenie?  Podobne  jest  ono  do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swoim rówieśnikom: >Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili<".

Rozważanie: 
Tak do końca nie chcemy przyznać, że Bóg  jest  Miłością. Nie chcemy słyszeć, nie chcemy wiedzieć, że Bóg kocha każdego człowieka. Boimy się tego stwierdzenia, bo wiemy, że miłość zobowiązuje. Bo jeżeli Bóg mnie kocha, to i ja nie mogę zostać obojętny. To i ja powinienem Go kochać.