Biblioteka


3. NIEDZIELA ADWENTU3. NIEDZIELA ADWENTU 

Izajasz:                                                                                              Iz 61
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się  w  Bogu moim. Bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.  

Paweł:                                                                                               1 Tes
Zawsze się radujcie. Nieustannie  się  módlcie.  W  każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża.

Ewangelia:                                                                                        J 1 
„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”.

Rozważanie: 
Miej  poczucie  swojej  wartości.  Nie  chodzi  o   pychę, próżność, zarozumiałość. Ale również nie o fałszywą pokorę, kompleks niższości, poczucie krzywdy, małości, niedowartościowania. Miej poczucie swojej niepowtarzalnej wartości. Tak jak miał Syn Boży – urodzony w stajni.

Poezja: 
Kiedy grudniowy wiatr najostrzej chłodzi,
Kiedy hulają zadymki, zawieje,
Gdy pod zaspami śniegu świat truchleje
I życie drętwe z śmiercią już się godzi;  
                                                                       L. Staff, ***