Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (15 XII)PONIEDZIAŁEK 

Księga Liczb:                                                                                    Lb 24
Widzę Go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam Go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba.

Ewangelia:                                                                                        Mt 21
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili  do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę?”.

Rozważanie: 
Ciesz się swoim szczęściem.  Nie  patrz  wciąż  zazdrosnym okiem na drugich, którzy bogatsi, sławniejsi, lepiej usytuowani. Patrz w swoje życie.

Poezja:
Kiedy noc miary najdłuższej dochodzi
I jak najgorzej stworzeniu się dzieje:
Nagle słyszymy – my Hiperboreje –
Ten nie do wiary okrzyk: „Bóg się rodzi!” 
                                                     
 L. Staff, ***