Biblioteka


ŚRODA
17 XIIŚRODA 
17 GRUDNIA 

Księga Rodzaju:                                                                          Rdz 49
Nie zostanie odjęte berło od Judy  aż  przyjdzie  Ten,  do którego ono należy.  

Ewangelia:                                                                                  Mt 1
Rodowód Jezusa Chrystusa Syna Dawida,  syna  Abrahama …  
Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. 

Rozważanie: 
Trudniej człowiekowi uwierzyć w to, że Bóg jest  Miłością, niż że On istnieje. Bo to, że Bóg istnieje, jest właściwie proste. Wystarczy popatrzeć choćby na wszechświat. Ale to, że ukochał nas miłością tak wielką, że Syna swego nam dał, przekracza nasze możliwości pojmowania.

Poezja:
Pomódlmy się w noc betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania, 
              J. Twardowski: „Pomódlmy się w Noc Betlejemską”