Biblioteka


CZWARTEK
18 XIICZWARTEK
18 GRUDNIA                        

Jeremiasz:                                                                              Jr 23

     Oto   nadejdą   dni,   kiedy   wzbudzę   Dawidowi   Odrośl sprawiedliwą. To zaś będzie imię, którym Go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością, 
 

Ewangelia:                                                                               Mt 1

     Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:  „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”, 
 

Rozważanie:

     Ty, Stwórco wszechświata, poleciłeś nam do  siebie  mówić: Abba. Nawet nie: Ojcze, ale: Tato.
 

Poezja:

oby się wszystkie trudne sprawy

porozkręcały jak supełki,

własne ambicje i urazy

zaczęły śmieszyć jak kukiełki,

               (Jan Twardowski: „Pomódlmy się w Noc Betlejemską”)