Biblioteka


SOBOTA
20 GRUDNIA 

SOBOTA
20 GRUDNIA   

Izajasz:                                                                                            Iz 7
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie  i  porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel.

Ewangelia:                                                                                       Łk 1
Anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś  bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Rozważanie
Tylko ten się doczeka, kto czeka. 
Tylko ten zobaczy, kto wypatruje. 
Tylko ten usłyszy, kto nadsłuchuje. 
Tylko ten otrzyma, kto prosi. 
Tylko ten pokocha, kto zatęskni.

Poezja:
By anioł podarł każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
kładąc na serce pogmatwane,
jak na osiołka – kompres śniegu.  
             J. Twardowski: „Pomódlmy się w Noc Betlejemską”