Biblioteka


4. NIEDZIELA ADWENTU 

4. NIEDZIELA ADWENTU 

Samuel:                                                                                            2 Sm
Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co  zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Paweł:                                                                                              Rz 16
Bogu, który jedynie jest  mądry,  przez  Jezusa  Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.  

Ewangelia:                                                                                        Łk 1
Bóg posłał anioła Gabriela do  miasta  w  Galilei  zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida.

Rozważanie: 
Czekajmy.  Wyczekujmy.  Na  Pana.  Nie  na   Tego,   który przychodzi z mocą wielką i majestatem, aby usiąść na tronie i sądzić świat: karać złych, wynagrodzić dobrych. Ale na Tego, który przychodzi w ciemności nocy betlejemskiej, jest złożony w żłobie na sianie, wśród gnoju i bydła. 
Mamy być gotowi nie na rachunek sumienia, ale na  to,  aby popatrzeć w oczy, wytrzymać spojrzenie Tego, który nam siebie dał i nic innego nie chce, jak tylko, byśmy tak jak On stali się miłością.

Poezja: 
Nim usiądziemy
do Wigilii
wymiećmy złości
spopod stołu

I po raz któryś
stół wymośćmy
życiu co z nami
trwa pospołu 
                     A. Warzecha: „Wigilijne porządki”