Biblioteka


25 GRUDNIA - BOŻE NARODZENIE25 GRUDNIA – BOŻE NARODZENIE

Izajasz:                                                                                             Iz 62
Oto twój Zbawca przychodzi. oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będę „ludem świętym”, „odkupionymi przez Pana”.

Paweł:                                                                                               Tt 3
Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi.

Ewangelia:                                                                                         Łk 2
Gdy aniołowie odeszli od nich, pasterze mówili nawzajem do siebie: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

Rozważanie:
Uchroń miłość, której doznasz w tę noc. Osłoń, uratuj. Bo ci zadepczą ją, zagadają, zaśmieją, zawyśmieją, zawykpią. Uratuj przed zgiełkiem, przed hałasem, przed ludźmi, przed sobą. Bo sam ją zagadasz. Boś ty wciąż taki roztargniony, rozwrzeszczany, rozlatany, rozzałatwiany.

Poezja:
Spójrzcie, jak pierzchają cienie!
Płynie Boże Narodzenie!

W purpurze, w złocie, w lazurze
Anioł dmie w trąbę na chmurze.

Radość, radość niedaleko,
radość, co pychę uśmierca…
                                                      K.I. Galczyński, ***