Biblioteka


26 GRUDNIA
ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA26 GRUDNIA
ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Dzieje Apostolskie:                                                                        Dz 6
A on, pełen Ducha Świętego, ujrzał chwałę Bożą i rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga”. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy, wyrzucili go poza miasto i kamienowali.

Ewangelia:                                                                                       Mt 10
Będa was wydawać sądom. Nawet przed namiestników będa was wodzić z mego powodu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Rozważanie:
Rozgrywa się tragedia: Żyd zabija Żyda. Bo drugi Żyd ma inne zdanie. Człowiek kamienuje człowieka, bo drugi człowiek ma inne zdanie. Dwaj ludzie żyjący z tej samej Księgi, uznający i wyznający to samo Objawienie Boże. Dwaj ludzie wierzący w tego samego Boga. A tylko dlatego, że jednemu brakło miłości.

Poezja:  
za głodnych, odartych, za wydziedziczonych
modlę się, święty Franciszku, Aleksy, Padewski Antoni –
Za pojmanych, za więzienną oddzielonych kratą
proszę was, Katarzyno, Agnieszko, Beato –
Za tych, których kuszą, sidlą, męczą,
do Ciebie wołam, Heleno z cesarską na czole obręczą.
Za tych, którzy stoją pod ścianami,
wzywam Ciebie, święty Piotrze, i ciebie męczeński Janie –
Za tych, co po stepie rozproszeni,
biją czołem Antoniemu na puszczy i Magdalenie –
a za tych, co pod kul gradem na dalekich stoją polach –
niech Sebastian prosi Boga i święty Andrzej Bobola.
                                                                              J. Gamska-Łempicka, ***