Biblioteka


NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINYNIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

Syracydes:                                                                                        Syr 3
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, w modlitwie swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie. A kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim.

Paweł:                                                                                               Kol 3
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Ewangelia:                                                                                        Łk 2
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością. A łaska Boża spoczywała na Nim.

Rozważanie:
To jest święto miłości. Miłość to znaczy – być razem. Bądź razem w to święto. Gdy nawet nie będziesz mógł, to zadzwoń, wpadnij, napisz list, wyślij jakiś drobiazg. Bo osobowość nasza nie kończy się na obrysie naszego ciała. Może się rozszerzać i przedłużać chociażby telefonem, listem, małym prezentem.
To jest święto miłości. A miłość to znaczy być razem. Nie pozostawaj samotnie w czterech ścianach twojego mieszkania. Bądź razem w to święto.

Poezja:
Zaśnij. Długa droga
Odpocznij nim pójdziesz.
Uśnij. Zanim poznasz
trzydzieści trzy miasta.

W rzece Imion
w wodach Jordanu
narodzimy się w Tobie.
W domu chleba
chleba naszego
odnajdziemy schronienie.

Śpij maleńki
już uśnij.
My ci krzyże
naszych lat przyniesiemy
z radością.
Jak kołyskę.

Uśnij. Długa droga
Długa droga na górę. 
Odpocznij.

Zaśnij. 
                                 L. Amber, Kołysanka dla Jezusa