Biblioteka


30 GRUDNIA30 GRUDNIA

Jan:                                                                                                 1 J 2
Wszystko, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Ewangelia:                                                                                     Łk 2
Prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Rozważanie:
Jeżeli chcesz utracić miłość drugiego człowieka, to mu udowadniaj, że masz rację. Bezwzględnie, absolutnie. Przybij go do ściany swoją prawdą. Ale gdy go już dokładnie wdepczesz, to pamiętaj, żeś go stracił.