Biblioteka


1 STYCZNIA
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI1 STYCZNIA 
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Księga Liczb:                                                                                       Lb 6
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.

Paweł:                                                                                                 Ga 4
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.

Ewangelia:                                                                                          Łk 2
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Rozważanie:
Obyś dużo spodziewał się po tym nowym roku. Obyś dużo po nim oczekiwał. Obyś wiele się spodziewał. Obyś miał wielkie marzenia. Bo tylko tak możesz choć trochę uzyskać.
Najgorzej, gdybyś niczego nie oczekiwał, niczego się nie spodziewał, gdybyś nie miał żadnych marzeń. Bo wtedy nic nie uzyskasz, niczego się nie doczekasz, nic nie zbudujesz.

Poezja:
W Nazarecie u boku cieśli,
Pocieszycielko…
Przy Syneczku, który się zamyśla,
Pocieszycielko…
Dla sąsiadek u skąpej studni,
Pocieszycielko…
                
K. Illakowiczówna, Nasze warsztaty zasmucone