Biblioteka


2 STYCZNIA - PIĄTEK2 STYCZNIA – PIĄTEK

Jan:                                                                                                   1 J 2
Toteż trwajcie w Nim, tak jak was nauczył. Trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

Ewangelia:                                                                                        J 1
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.

Rozważanie:
Bądź samotnikiem. Bądź pustelnikiem. Bo taki jest człowiek. Samotnie przychodzisz na świat i samotnie umierasz. Samotnie decydujesz i samotnie jesteś odpowiedzialny.
Ale równocześnie buduj wokół siebie środowisko. Żyj w tym środowisku, idź z ludźmi. Trzeba wspólnie działać, tworzyć, dać się inspirować i inspirować innych.

Poezja:
Pójdę do Ciebie – ucałować kraj Twej szaty,
najdoskonalsza z doskonałych, najszczęśliwsza z matek.                                                                        P. Heintsch, Tajemnice różańcowe