Biblioteka


3 STYCZNIA - SOBOTA3 STYCZNIA – SOBOTA

Jan:                                                                                                    1 J 2
Jeżeli wiecie, że (Bóg) jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy.

Ewangelia:                                                                                         J 1
Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością”.

Rozważanie:
Co się stało, że więcej pogrzebów niż chrztów? Co się stało z nami, którzyśmy sławni byli tym, że nasze domy były pełne dzieci? Mówią: Bieda, ludzi nie stać na więcej dzieci. To dlaczego bogaci nie mają po ośmioro? A nawet mają mniej niż biedni ludzie.
Przyszła do mnie telewizja na krótką rozmowę. Jakie mam życzenia wobec miasta, państwa czy narodu? Odpowiedziałem, że nie mam żadnego żądania ani życzenia. Mam tylko jedno marzenie – bo marzenia się spełniają – żebyśmy my Polacy byli radośni, żebyśmy nie byli tacy smutni, narzekający na wszystko i na wszystkich, i na siebie samych.

Poezja:
Powoli będę wchodził po drabinie Jakubowej:
Szczeble żałosne i krwawe: Tajemnice bolesne różańcowe. 
                                                                      P. Heintsch, Tajemnice różańcowe