Biblioteka


5 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK5 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK

Jan:                                                                                                 1 J 3
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce.

Ewangelia:                                                                                      J 1
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.

Rozważanie:
Jakie masz, Panie Boże, plany względem mnie na ten rok? Jakie masz życzenia, żądania, zamiary, pragnienia? Mów, proszę Cię. Mów jak najwyraźniej. Bym Cię usłyszał. Bym Cię czuł. Bym Cię widział. Ciebie – Stworzyciela, Ojca, który towarzyszysz mi w moim pielgrzymowaniu.

Poezja:
Ulecę zwycięsko ku krainie przeczystych Niebios
Za Chrystusem Panem – przez tajemnice różańcowe chwalebne. 
                                                                        P. Heintsch, Tajemnice różańcowe