Biblioteka


6 STYCZNIA
OBJAWIENIE PAŃSKIE6 STYCZNIA 
OBJAWIENIE PAŃSKIE

Izajasz:                                                                                              Iz 60
I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wysoko i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka.

Paweł:                                                                                                Ef 3
Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała.

Ewangelia:                                                                                         Mt 2
Zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Rozważanie:
Gdyby Dzieciątko mogło mówić, to, patrząc na Mędrców przybyłych ze Wschodu, chyba by powiedziało: „Nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. Bo do mojego żłobu przyszli tylko pasterze, zagonieni przez anioły”.
I byłaby to zapowiedź tego, co będzie należało do istoty nauczania dorosłego Jezusa – że buduje nowy lud Boży. Nie ten, który powołuje się na przodka Abrahama, ale ten, który uwierzył Miłości.

Poezja:
Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.
Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niech dotkną strun
Samotnej zanucą kolędę.
                                             Cz. Miłosz, Modlitwa wigilijna