Biblioteka


8 STYCZNIA - CZWARTEK8 STYCZNIA – CZWARTEK


Jan:                                                                                          1 J 4
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.

Ewangelia:                                                                               Mk 6
Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Rozważanie:
Jesteś na co dzień samotny ze swoją wiarą w Boga jak Trzej Mędrcy, ostrzeżeni przez aniołów, żeby nie wstępowali do Heroda. Odpowiesz: „Dlaczego samotny? Jesteśmy w kościele, w grupie modlitewnej”. Ta gwiazda przyświeca ci raz na tydzień w czasie Mszy świętej niedzielnej. Ale gdy wyjdziecie z kościoła i gdy spróbujesz rozmawiać z ludźmi, z którymi się modliłeś, przekonasz się, co to znaczy samotność Trzech Mędrców.

Poezja:
w piasku rozchodnik
prześwieca gwiazdami
tam i z Egiptu
biegł Twymi śladami 
                                A. Krzyżanowski, Matka Boża Polna