Biblioteka


9 STYCZNIA - PIĄTEK9 STYCZNIA – PIĄTEK


Jan:                                                                                      1 J 4
Jesli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy wzajemnie się miłować.

Ewangelia:                                                                           Mk 6
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.

Rozważanie:
Czasem zdarzy się cud, że spotkasz drugiego, może nawet trzeciego, bliższego niż brat, niż siostra, niż matka, niż ojciec. Choć może to będzie właśnie ojciec, właśnie matka, właśnie brat, właśnie siostra. Stwierdzicie z najwyższą radością, że myślicie tak samo, że chcecie tak samo. Jak ci Mędrcy ze Wschodu idący do Jezusa.

Poezja:
tak się promieni
w pustkowiach z pamięcią
jak go dotknęłaś
Swoją stopą świętą 
                                  
A. Krzyżanowski, Matka Boża Polna