Biblioteka


NIEDZIELA PO 6 STYCZNIA
CHRZEST PAŃSKI 

NIEDZIELA PO 6 STYCZNIA 
CHRZEST PAŃSKI

Izajasz:                                                                         Iz 42
Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze.

Dzieje Apostolskie:                                                      Dz 10
Piotr przemówił: „Bóg nie ma względu na osobę. W każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.

Ewangelia:                                                                   Mk 1
Z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Rozważanie:
Przychodzimy do kościoła, żeby słuchać słowa Bożego. Ale słuchać nie tak, jak się słucha szumu przejeżdżających samochodów, ale słuchać tak, jak się słucha śpiewu ptaków, szumu drzew, trzasku gromu czy ulubionego utworu Chopina.
Bo można słuchać i wzruszać ramionami. Zostać obojętnym. A można słuchać i zostać porwanym do siódmego nieba, zachwycić się tym, co się usłyszy. Brać w siebie, identyfikować się z tą mądrością, pięknem, jednoczyć się z nim. I dopiero to jest prawdziwe słuchanie słowa Bożego.

Poezja:
Wiem że twoje Słowo jest mieczem
bo jestem rozcięty na dwoje

Wiem że ofiaruję prawdziwe Ciało i Krew
z buntu mojej krwi i mojego ciała

Wiem że twoje Królestwo jest ziarnem
bo mnie rozdziera gdy rośnie

Wiem że jesteś Światłem
bo nic nie widzę

Wiem że jesteś Drogą
nie wiem dokąd idę

Wiem że jesteś Życiem
przecież umieram
                                             J. Pasierb, Wierzę