Biblioteka


WTOREK



 

WTOREK

Paweł:                                                                            Hbr 2
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.

Samuel:                                                                          1 Sm 1
Heli odpowiedział: „Idź w pokoju, a Bóg niech spełni prośbę twoją, jaką do Niego zaniosłeś”.

Ewangelia:                                                                      Mk 1
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Jezus mu rozkazał surowo: „Milcz i wyjdź z niego”.

Rozważanie:
Czekamy na cud. Nawet nie na cud, ale oczywistość, że słowo Boże wyrośnie. Choć ludzie po nim depczą, choć ptaki je wydziobują, choć krzewy je zagłuszają. Chociaż już szatan sieje kąkol w nocy. Ale dobre ziarno wzejdzie. I wyda owoc trzydziestokrotny, a nawet stokrotny.

Poezja:
Bądź pozdrowiony, co w rannej rosie
Skąpałeś duszy zagon wyschnięty,
By obfitował plon w każdym kłosie,
Siewco ziarn Bożych, natchnienia głosie,
O Duchu Święty!
                                                   
F. Olejniczak, ***